Monthly Archives: December 2021

REKAP ABSEN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL 2021/2022

Dec 13, 2021 | Posted by in Berita | Comments Off on REKAP ABSEN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL 2021/2022

Mahasiswa dapat mengikuti UAS apabila telah mengikuti kuliahdengan syarat minimal 80% dari jumlah tatap muka dan/ataupraktikum dengan syarat minimal 80% dari jumlah tatap muka. Berikut Link Rekap Absen Perkuliahan Semester Ganjil 2021/2022 ( klik )