Daily Archives: December 5, 2022

LINK REKAP ABSEN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL 2022/2023

Dec 5, 2022 | Posted by in Berita | Comments Off on LINK REKAP ABSEN PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL 2022/2023

Syarat Mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) : Mahasiswa dapat mengikuti UAS apabila telah mengikuti kuliah dengan syarat minimal 80% dari jumlah tatap muka dan/atau praktikum dengan syarat minimal 80% dari jumlah tatap muka. Berikut Link Rekap Absen Perkuliahan Semester Genap 2021/2022 ( klik )