mardalena hanifah

Mardalena Hanifah
Nama  Mardalena Hanifah, SH, M.Hum
Tempat/tgl Lahir  Padang, 21 Maret 1967
N  I  P 196703211993032002
KARPEG G. 087409
SK   CAPEG PANGKAT/GOL Penata Muda/III-a
TMT 6/1/1993
PANGKAT TERAKHIR PANGKAT/GOL.  Pembina /IV-a
TMT 10/1/2013
JABATAN NAMA  Lektor Kepala
TMT  7/1/2013
PENDIDIKAN TINGKAT  IJAZAH S2
LULUSAN TAHUN 2000
BID. ILMU H.Perdata
Alamat Jl. –
No. Handphone 085263980312
CV pdf