ulfia hasanah

Ulfia Hasanah
Nama Ulfia Hasanah, SH, M.Kn
Tempat/tgl Lahir Btr. Hulu Inhu, 24 Oktober 1983
N  I  P 198310242009122003
KARPEG P. 645479
SK   CAPEG PANGKAT/GOL Penata MudaTK.I/III-b
TMT 12/1/2009
PANGKAT TERAKHIR PANGKAT/GOL. Penata Muda TK.I/III-b
TMT 1/12/2009
JABATAN NAMA Asisten Ahli
TMT 4/1/2012
PENDIDIKAN TINGKAT  IJAZAH S2
LULUSAN TAHUN 2008
BID. ILMU H. Perdata
Alamat Jl. Neraca No.1 Kel. Tangkerang Tengah
No. Handphone 081371725250
CV